Loading...

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 REAL OPTİK
Unvanı: REAL OPTİK - MUSA TOKLUOĞLU (Bundan sonra “REAL OPTİK” ve/veya losteyewear.com ve/veya “SATICI” olarak anılacaktır)
Adresi: İkitelli OSB. Mah.Giyim Sanatkarları 3A Blok No:3A/608 Başakşehir/İSTANBUL
Telefon: 0212 442 26 38
Eposta: info@losteyewear.com

 

MADDE 2 - KONU

2.1- İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın REAL OPTİK!e ait www.losteyewear.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede ve/veya web adresinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede ve/veya web adresinde satış fiyatı belirtilen malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir

2.2- ALICI, satışa konu malın temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma hakkı, mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder. www.losteyewear.com internet sitesinde  er alan bilgilendirme, ALICI tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, irsaliye, kargo teslim fişleri ve sözleşmeye konu mal faturaları işbu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

2.3- İşbu sözleşme REAL OPTİK'e açıkça sipariş edilen mallar hariç sürekli, dönemsel ya da periyodik olarak mal teslimi yükümlülüğü yüklememektedir. REAL OPTİK'in internet sitesinde satışı yapılan mallar tüm tüketicilere arz edilmiş olup ALICI’ya da diğer tüketicilere/alıcılara karşı herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

 

MADDE 3 - MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ, TESLİM ŞEKLİ VE MASRAFLARI

3.1- Mal, ALICI’nın ödeme aşamalarından Teslimat aşamasında girdiği teslimat adresinde, kendisine ya da kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere ya da teslimat adresi olarak girdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir

 

3.2- Ödeme siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, REAL OPTİK malı, ALICI tarafından verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez, REAL OPTİK hesabına geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ya da banka ya da 3.kişiler ya da ALICI tarafından ödeme iptal edilir ise, REAL OPTİK tüm yasal hakları saklı kalmak üzere malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 4 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1- Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya bildirilmesi gereken sözleşme konusu mal veya hizmetin temel niteliklerini; mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisini; cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgileri edindiğini teyit etmektedir.

4.3- ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayarak iade edecektir. Müşteri hasar tespit ettiği gönderiyi düzenlenecek hasar tutanağı ile teslim almayarak iade edecektir. Aksi halde sorumluluk ALICI’da olacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu, mal ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

4.4- Cayma hakkı kullanılacaksa ALICI’nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. herhangi diğer içeriklerin zarar görmemiş olması ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

 

MADDE 5 – SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1- REAL OPTİK sözleşme konusu malın sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.2- Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden REAL OPTİK sorumlu tutulamaz.

5.3- Cayma hakkı kullanılması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi REAL OPTİK’e yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde, malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte REAL OPTİK'e gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için REAL OPTİK ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

5.4- Mal tesliminin mücbir sebepler, teknik sebepler vb. bir halden ötürü imkansız hale gelmesi durumunda REAL OPTİK imkansızlığın öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bu durumu bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

5.5- Arızalı veya bozuk olan mal, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin yapılması için REAL OPTİK'e gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri REAL OPTİK tarafından karşılanacaktır. Malların tüketici hatası, kastı ya da ihmali ile ya da REAL OPTİK'e izafe edilmeyecek nedenler ile zarar görmesi halinde REAL OPTİK malı iade almak ya da değiştirmek zorunda değildir.

5.6- Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemez. İndirim, promosyon, kampanya dönemlerindeki, fiyat değişiklikleri ve indirimler tamamı ile REAL OPTİK yetkisinde olup, alınmış malların fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto yapılması ya da tanıtım ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel mal verilmesi ya da sair 3. kişi tüketicilere ekstra avantajlar sağlanması mal iade sebebi olarak kabul edilemez. ALICI, malı aldığı tarihte geçerli olarak ilan edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.

 

MADDE 6 - SÖZLEŞMEYE KONU MALIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

6.1- Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.losteyewear.com internet sitesinde malın tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Sipariş adımlarından Ödeme adımında mal bedeline nakliye ücreti eklenecektir. Ödeme Kredi kartı ile ya da havale/EFT ile yapılacaktır.

6.2- Temerrüt halinde faiz oranı, temerrüt tarihinde geçerli, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Kredi kartı ile yapılan ya da kredili ödemelerde ALICI’nın çalıştığı bankaya karşı, banka ve ALICI arasında mevcut sözleşmeler ve ilgili yasal mevzuat uyarınca sorumludur.

6.3- ALICI, taksitli satışların yalnızca kredi kartı ile yapılmakta olduğunu bildiğini, taksit sayısının Atasun internet sitesinde açıkça belirtildiğini, bu taksit sayısı dışında, ödemeye esas kredi kartının verilmiş olduğu banka ile ALICI arasındaki sözleşmeler, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kısıtlamalar ve banka’nın yapmış olduğu ödeme ve taksit kolaylıklarının REAL OPTİK'i etkilemediği, bu hususların banka ve ALICI’yı ilgilendireceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4- ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda www.losteyewear.com internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. ALICI ve banka arasındaki anlaşmazlıklardan REAL OPTİK sorumlu tutulamayacak, oluşacak zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

7.1.1-ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. 

 

7.1.2- Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin açık bildirimi yasal on dört (14) günlük süre içinde  malın kutusu, ambalajı, aksesuarları, varsa hediye edilen ürünler dahil tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte REAL OPTİK'e gönderilmesi zorunludur.

7.1.3- Cayma hakkı kullanıldığı durumda 7nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması olan Yurtiçi Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların iade edilmesi durumunda ALICI’dan gönderim ücreti alınmaz.

7.1.4- Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için REAL OPTİK ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

 

7.2- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

7.2.1- ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz :

a. Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,

b. ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

 

7.3- ANLAŞMALI KARGO FİRMASI

7.3.1- Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malların REAL OPTİK'in anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli REAL OPTİK'e ait olarak göndermelidir.

Gönderi Adresi: : İkitelli OSB. Mah.Giyim Sanatkarları 3A Blok No:3A/608 Başakşehir/İSTANBUL
Tel: 0212 442 26 38
Eposta: info@losteyewear.com

 

7.3.2- Cayma hakkı kullanılarak malların iadesi için anlaşmalı olan Yurtiçi Kargo firması kullanıldığında, ALICI'dan masraf alınmayacaktır. Ancak REAL OPTİK'in anlaşmalı olmadığı bir başka kargo firmasının kullanılması halinde ALICI kargo ve teslimat masraflarından sorumludur.

 

MADDE 8 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

8.1- ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı REAL OPTİK’te herhangi bir zarar ve ziyan meydana gelirse bu ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 9 – SÖZLEŞME İMZA TARİHİ

9.1- İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmıştır. ALICI, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (internet sitesinde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu malın temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu mal ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 2 ve 7. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek malı sipariş ile işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

9.2- ALICI, siparişi onaylamadan hemen önce satış adımlarında açıkça yer alan Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilmiştir. Mesafeli Satış Sözleşmesinin ve Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda onaylanmış olması ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca içeriğinin kabulü anlamına gelmekte olup, onay tarihi sözleşmenin imza/kabul tarihi olarak kabul edilecektir. Taraflar sözleşmenin ve Ön Bilgilendirme Formunun REAL OPTİK internet sitesine konulmuş olmasının REAL OPTİK tarafından kabul edilmiş/onaylanmış olduğu, ALICI tarafından siparişin neticelendirilmesi ile bedelinin ödenmesinin de ALICI tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesinin ve Ön Bilgilendirme Formunun kabul edilmiş/onaylanmış anlamına geldiğini kabul ve beyan eder.

9.3- ALICI, web sitesinin niteliği itibari ile sözleşme onaylanmaksızın sipariş verilemeyeceğini bildiğini, işbu sözleşmenin onay tarihinin, sipariş tarihi ile aynı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

 

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ve bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.